FecesTransplantatie bij patiënten met colitis Ulcerosa;
HeRstel van de Natuurlijke balans deel 2 

Wetenschappelijk onderzoek naar fecestransplantatie bij colitis ulcerosa

Het TURN-2 onderzoek richt zich op de behandeling van colitis ulcerosa door middel van  fecestransplantatie ofwel FMT*.  De behandeling wordt aangeboden in het Amsterdam UMC of het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). 

*FMT betekent "Fecal Microbiota Transplantation" en wordt internationaal gebruikt als afkorting. Letterlijk vertaalt betekent dit "Feces Darmflora Transplantatie".

Amsterdam UMC, Locatie AMC
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

UMC Groningen
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen 

Colitis ulcerosa en de darmflora

Colitis ulcerosa is een chronische ontstekingsziekte van de dikke darm.

De oorzaak is niet exact bekend.

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij het ontstaan van colitis ulcerosa:

Van patiënten met colitis ulcerosa is bekend dat zij een andere darmflora hebben dan gezonde personen. Het is nog niet duidelijk of deze veranderde flora een oorzaak of een gevolg is van de ziekte. Mogelijk wordt de ontsteking door deze veranderde darmflora uitgelokt of onderhouden. 

Fecestransplantatie

Fecestransplantatie, oftewel poeptransplantatie, is het overbrengen van de darmflora van een gezond persoon naar een patiënt. 

Fecestransplantatie is een erkende succesvolle en veilige behandeling bij patiënten met een infectie met de darmbacterie Clostridium difficile.

Voor andere ziekten, waaronder colitis ulcerosa, is fecestransplantatie enkel mogelijk in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat fecestransplantatie de colitis ulcerosa in remissie kan krijgen bij een deel van de patiënten en fecestransplantatie lijkt voornamelijk effect te hebben bij patiënten die nog niet eerder zijn behandeld met de zogenoemde biologicals.

TURN-2

Het TURN-2 onderzoek is het vervolg onderzoek op de TURN studie.

Er wordt onderzocht of de effectiviteit van fecestransplantatie verhoogd kan worden door bepaalde aanpassingen:

Het onderzoek

Belangrijkste criteria voor deelname*:

*  De definitieve toelating tot het onderzoek wordt bepaald door het onderzoeksteam, bovenstaand vindt u alleen de belangrijkste criteria.
** PSC subgroep

Het onderzoek bestaat uit: 

 

*Om het effect zo goed mogelijk te bepalen wordt u geloot tussen donorfecestransplantatie en fecestransplantatie met u eigen ontlasting/‘placebo’. De arts en uzelf weet niet welke behandeling u krijgt. Na 8 weken wordt het effect van de gegeven behandeling bepaald door middel van een sigmoïdoscopie. Wanneer u initieel de placebo behandeling heeft gehad, krijgt u de mogelijkheid om de behandeling nogmaals te doorlopen met de donorfeces (hier gelden enkele voorwaarden voor).

Primaire scleroserende cholangitis 

Heeft u naast colitis ulcerosa ook primaire scleroserende cholangitis ofwel PSC? Ook dan komt u in aanmerking voor dit onderzoek mits u nog geen levertransplantatie heeft ondergaan. 

Patiënten met PSC hebben ook vaak een vorm van inflammatoire darmziekten, waarvan colitis ulcerosa ook een vorm van is. 

Mogelijk heeft de darmflora van patiënten met colitis ulcerosa ook invloed op het beloop van de ziekte PSC. In de TURN2 willen wij dan ook onderzoeken of patiënten baat hebben van fecestransplantatie in het kader van hun colitis ulcerosa én PSC. 

Het onderzoek bij PSC patiënten

Bij patiënten met PSC is het onderzoek nagenoeg hetzelfde, maar proberen we met twee aanvullende MRI scans een eventueel effect van de fecestransplantatie op het beloop van PSC in beeld te brengen.


Deze zullen in de aanloop naar behandeling met fecestransplantatie en enkele weken na de behandeling met fecestransplantatie plaats vinden. 

Er zijn nog 36 plekken voor deelname.
Op Crohn-Colitis.nl en MLDS.nl werd al eens gesproken over dit onderzoek en op dit moment zitten we al over een derde van het
benodigde aantal deelnemers. Desondanks zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe deelnemers!

Wilt u meer informatie over het onderzoek? Ga naar het aanvraagformulier voor meer informatie!

Klik op de volgende link: https://www.fmtbijcolitisulcerosa.nl/aanvraagformulier-informatie

óf 

navigeer naar de pagina Aanvraagformulier informatie in het navigatiemenu. 


Kijk voor meer informatie ook op onze Facebook pagina, de link vindt u onderaan deze pagina.